Billboard - asanintim.se

Det krever erfaring og innsatsvilje for å bli ekspert.

kirurg

Asan ønsker å bidra til positivt kroppsfokus og økt selvtillit gjennom deling av kunnskap, positive rollemodeller og viljen til å tørre å bryte noen tabuer. Vi i Asan heier på sterke rollemodeller som tør å gå foran, og som gjør det lettere for andre å følge etter.

Följ oss

ASAN

KARO PHARMA
Østensjøveien 27
0609 Oslo

Tlf. +47 22 99 86 00
E-post: sales@karopharma.no