Våra värderingar - asanintim.se

Våra värderingar

Asan är expert inom intimtvätt och har bred kompetens inom området.

Asan har lång erfarenhet som varumärkesleverantör av milda och specialanpassade produkter för intimtvätt.

Asan vill hjälpa till att öka kunskaperna om det intima och bidra positivt till utbildning och kunskapsspridning. Asan ägs av Weifa som är ett norskt läkemedelsföretag. Vi har en bred kompetens inom intimhygien och samarbetar med specialister.

Asan får dagligen förfrågningar från konsumenter och vi ser ett stort engagemang för våra produkter. Som varumärke är vi på Asan angelägna om att bidra till en positiv kroppsbild, ökat självförtroende genom spridning av kunskap, positiva förebilder och viljan att våga bryta tabun. Asan tror på starka förebilder som törs gå före och som gör det enklare för andra att följa efter.

Asan vill bidra till att avdramatisera det intima, både genom fackmannamässig seriositet och med humor.

Vi hoppas att du uppskattar vår webbplats och att du vill vara vår intimpartner i framtiden!

Bilder Asan intimservietter

Följ oss