Virusinfektioner - asanintim.se

Virusinfektioner

Virusinfektioner är idag nästan lika vanligt som svampinfektioner. Symtomen kan likna dem vid kontakteksem och svampinfektion – klåda, sveda och irritation både utanför och i underlivet. Herpesvirus orsakar ofta utbrott av blåsor och sår, men du kan också vara helt symtomfri. Kondylomvirus kan ge könsvårtor men du kan också ha viruset i underlivet utan att uppleva några symtom. Kondylomvirus överförs via sexuell kontakt och man kan smitta andra även om man inte har synliga könsvårtor. Torr och irriterad hud orsakad av överdriven tvålanvändning är mer mottaglig för infektioner.

Följ oss